ส่งอีเมลถึงเรา

A Guide to UN-Rated Drums - 翻译中...

UN ratings, established by the United Nations, are an essential system for classifying and identifying the level of safety and suitability of containers used to transport hazardous materials. These ratings are internationally recognized, providing a standardized way to assess drums' integrity, performance, and ability to contain hazardous substances during storage and transportation. These ratings serve as a guideline, informing you on which drums are appropriate for containing which materials.

 

When dealing with hazardous materials, using UN-rated drums ensures that you adhere to regulatory guidelines and protect the environment, employees, and the public from potential risks. UN-rated drums undergo rigorous testing to meet specific performance criteria, ensuring they can withstand various conditions and maintain their integrity, even under duress.

 

The Structure of UN Ratings:

UN ratings consist of a series of alphanumeric codes that convey crucial information about the drum's suitability for specific hazardous materials. Let's break down the elements of a UN rating:

 

Packaging Group: This is indicated by a Roman numeral (I, II, or III) and signifies the level of danger associated with the material being transported. Packaging Group I represents high danger, while Group III indicates the lowest.

 

UN Symbol: The UN symbol, a combination of letters and numbers, uniquely identifies the type of container and its material composition.

 

UN Code: This four-digit number is assigned to specific types of containers, indicating their compatibility with specific hazardous materials.

 

Performance Level: The performance level is indicated by a letter "X," "Y," or "Z," and it signifies the type of test and conditions the drum has passed.

 

Advantages of Using UN-Rated Drums:

Enhanced Safety: UN-rated drums undergo stringent testing, providing peace of mind that your hazardous materials are stored and transported safely.

 

Regulatory Compliance: Using UN-rated drums ensures adherence to regulatory guidelines, avoiding legal issues and potential liabilities.

 

Environmental Protection: Proper containment reduces the risk of hazardous material spills, protecting the environment from contamination.


อุปกรณ์เชื่อมต่อถังดรัมยอดนิยม

อุปกรณ์เสริมกลองที่เกี่ยวข้องและข่าวอุปกรณ์และบล็อก

  • Power rationing กีฬาลดคาร์บอนไม่ยั่งยืนPower rationing กีฬาลดคาร์บอนไม่ยั่งยืนJune 30, 2022เมื่อเร็วๆนี้ Power rationing ได้ขึ้นเครือข่ายค้นหาร้อนอีกครั้งตามประกาศของแผนกที่เกี่ยวข้องเหตุผลในการปิดและการแบ่งพลังงานแตกต่างกันไปจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งใน...view
  • Drum Cap Seal from chongyi industries - 翻译中...Drum Cap Seal from chongyi industries - 翻译中...June 10, 2023First of all, thank you for watching today's tweet. The product introduced today is mainly a drum lid seal, which can also be called a waterproof cover. Next, I will introduce this product to you ...view
  • 55-Gallon Steel Drum - 翻译中...55-Gallon Steel Drum - 翻译中...May 12, 2023In life, we often hear the term "55-gallon drum". So where does this number come from? In fact, the 55-gallon drum is a commonly used liquid storage container with a capacity of 55 American ...view
  • การใช้ฝาปิด IBC Ventedการใช้ฝาปิด IBC VentedJune 30, 2022นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทดสอบฝาปิด IBC Vented ② ฝาครอบช่องระบายอากาศบนถังที่เต็มไปด้วยของเหลวโดยให้ปากถังคว่ำลงและนอนอยู่บนพื้นดินหลังจาก4ชั่วโมง OB...view
  • ทำไมน้ำมันหล่อลื่นจึงออกซิไดซ์ทำไมน้ำมันหล่อลื่นจึงออกซิไดซ์July 1, 2022หลังจากออกซิเดชันลึกของน้ำมันหล่อลื่นองค์ประกอบทางเคมีภายในขององค์ประกอบออกซิเจนเพิ่มขึ้นน้ำหนักโมเลกุลเพิ่มขึ้นจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประกอบที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน th...view
  • Drum Liners for Steel Drums - 翻译中...Drum Liners for Steel Drums - 翻译中...April 27, 2023Drum liners are an essential component for many industrial applications that require the transportation or storage of liquid or powdered materials. When it comes to steel drums, drum liners are partic...view
ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
โทรศัพท์โทร.
86-18268043242
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
No.58 Qinjian Road, Hengshan Industrial Park, Shouchang Town, Jiande City, Zhejiang Province, China